Skola storsatsar på skolträdgård

Skola storsatsar på skolträdgård

En ny skolträdgård ska ta med elever på en resa från jord till bord. Det är Lunds Waldorfskola i Hardeberga som genom ett stort trädgårdsprojekt ska öka elevers förståelse för naturliga kretslopp och hållbar produktion.

– Vi har inspirerats av ett danskt projekt, Haver til Maver, som utvecklar skolträdgårdar som fungerar som ett pedagogiskt utomhusklassrum. Det finns forskning som visar hur viktigt det är att förstå den grundläggande kopplingen till naturen och hur mat produceras för att kunna få förståelse för hållbarhet, säger Axel Hilling, förälder och styrelseledamot på skolan.

På skolan hittar vi inte bara personal och elever utan också de två Linderödssvinen Kanel och Kardemumma som bökar runt på skolans marker. Grisarna är en del av skolans kretsloppsprojekt och ser bland annat till att skolan inte har något matsvinn.

– När vi skaffade grisarna blev det tydligt för många på skolan att något nytt är på gång att hända. Med grisarna har vi förmodligen skapat en nyfikenhet för hur de kan bidra i vårt arbete för biologisk mångfald. Eleverna tar hand om grisarna, tillsammans med personalen, och ser till att de får skolans matrester. Vi är många som har en relation till dem, berättar Axel Hilling.

Tanken med skolans investering är att både utveckla skolmiljön och pedagogiken. Trädgården ska dessutom vara till glädje för fler elever än skolans. Planen är att sju andra skolor i kommunen ska kunna använda trädgården under en hel odlingssäsong alltså från mars till november.