Beslutsprocess

Stiftelsen tar emot ansökningar i två ansökningsperioder per år. Första perioden är 1-31 mars. Andra perioden är 1-30 september. Beslut lämnas senaste 30 juni respektive 31 december.  

Vi kommer eventuellt att höra av oss till dig för kompletteringar av ansökan. När beslutet är fattat meddelas du via e-post.