Utslag

Beroende på vad beslutet för din ansökan blir kan följande saker vara viktiga att känna till. 

Beviljat bidrag

Publicering

Beviljade bidrag kommer stiftelsen att publicera här på webbplatsen, se Tidigare utdelade bidrag.

Utbetalning

Normalt förutsätts att pengarna sätts in på konto i Sparbanken Skåne. I de fall ett projekt finansieras även av andra än Sparbanksstiftelsen Finn krävs att övrig finansiering är säkerställd för att utbetalning av beslutat bidrag ska genomföras. Begäran om utbetalning ska ske skriftligt med uppgifter om att projektet är fullt finansierat samt med angivande av hur pengarna ska betalas. 

Slutredovisning

När projektet är avslutat ska slutredovisning av hur beviljade medel använts skickas in till stiftelsen. Projektägaren ska noggrant bokföra projektets kostnader och intäkter. Stiftelsen kan när som helst begära att få ta del av redovisningen.

Eventuell återbetalning

Om projektet inte fullföljs kan krav på återbetalning komma att ställas. Om kostnaden för projektet understiger budget ska medel som inte förbrukats återbetalas till stiftelsen.

Avslag på ansökan

Stiftelsens beslut i bidragsfrågor kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av bidrag lämnas normalt inte. Eventuella frågor besvaras av stiftelsen.