Om bidrag

Sparbanksstiftelsen Finn bidrar till utvecklingen i regionen. Det sker genom att stiftelsen ger stöd, företrädesvis inom stiftelsens verksamhetsområde, till projekt av hög kvalitet som syftar till att främja näringsliv, barn och ungdom, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur.

Vi har öppet för ansökningar två gånger om året. Den 1-31 mars och den 1-30 september. Alla ansökningar görs digitalt, här på vår hemsida. 

Bidrag lämnas i regel till verksamheter som sker i projektform där projektet är väl definierat. Både fysiska eller juridiska personer kan söka bidrag från stiftelsen.

Stöd från stiftelsen ges framför allt till verksamheter som av allmänheten uppfattas som samhällsnyttiga och utvecklande. Mottagaren ska präglas av allmänt gott anseende och den verksamhet som stöds ska uppfylla högt ställda etiska krav och aldrig strida mot gemene mans syn på god moral och god smak.

Stiftelsen tar emot ansökningar och söker i mån av resurser själv intressanta projekt.

I all verksamhet beaktas det intresse Sparbanken Skånes olika verksamhetsgrenar kan ha i stiftelsens aktiviteter.

Stiftelsen delar normalt inte ut stöd till resor eller lönekostnader.

Positivt värde

Projekt som har ett positivt värde för regionen prioriteras. Vid beslut läggs stor vikt vid projektets förväntade effekt. Samtidigt ska betonas att stiftelsen är medveten om de förändringar och avvikelser som kan komma att ske under projektets levnad. Stor vikt läggs vid att projektägaren håller stiftelsen underrättad om eventuella avvikelser i vissa fall för stiftelsens godkännande.