Utdelning december 2008

Vid stiftelsens styrelsemöte under hösten beslutades om utdelning till följande projekt.

Bengt Böckman, Hans Påhlsson, Jan-Thorsten Ahlstrand – Tryckning av konstbok 

Borgeby Fotbollsklubb – Belysning till konstgräsplan

Cancerfonden, Rosa Bandet – Insamling av medel till kampen mot bröstcancer

Eslövs kommun – System för att öka trafiksäkerheten på skolskjutshållplatser inom kommunen  

Föreningen idrott för handikappade – Inköp av ny idrottsutrustning 

Föreningen Malmö Stadsbiblioteks Vänner – Firande av projektet Sommarbokens 20-årsjubileum 

Genarps kulturförening – Arrangerande av årlig kulturvecka i mars 2009 

Kulturportal Lund ideell förening – Produktion av etapp 1 i ett interaktivt uppslagsverk om Lunds kulturarv och historia

Landskrona Idrottens samorganisation – Genomförande av Landskrona Idrottsgala den 17 april 2009  

LNC – Inkubatorn för för tillväxt (LIFT) – Inkubatorsystem för kunskapsföretag

Lundabygdens Sparbanks Idrottsstipendiestiftelse – Utdelande av stipendier till idrottsutövande kvinnor och män  

Lunds kommun – Bidrag till trädplantering 

Malmö Nyföretagarcentrum – Entreprenörprojekt med syfte att utbilda entreprenörer och utveckla företag           

Marknadsföreningen i Malmö – Bidrag till att arrangera frukostmöten          

Thomas Millroth – Utgivning av monografi över Jörgen Fogelquist

Musamariabarnen, ideell förening – Inköp av skola till barn i Zambia vars föräldrar drabbats av HIV

Ponnygården Arken – Utveckling av ridverksamheten för barn med funktionshinder

Revinge byförening – Dokumentation och sammanställning av Revinges närings- och affärsliv från 1850-talet och framåt   

Riksförbundet Hem och Skola – Projektet Nolltolerans mot mobbning 

Stiftelsen MinStoraDag – Julinsamling till svårt sjuka barn 

Stora Harrie IF – Tillbyggnad av klubbstuga, flyttning av kiosk och inrättande av nytt kansli

Sveriges Lantbruksuniversitet – Utförande av vattensamling och bäck i Alnarps Rehabiliteringsträdgårdar 

Torekovs Kulturstiftelse – Framtagande av bok om konstnärsparet Bäck & Ljung 

Transfer Öresund ideell förening – Förmedling av föreläsare till skolan från näringslivet