Utdelning juni 2008

Vid stiftelsens styrelsemöte under våren beslutades om utdelning till följande projekt.

Brottsofferjouren Mellersta Skåne - Verksamhetsbidrag  - Clownronden – Verksamhetsbidrag

Connect Skåne - Företagspartnerpaket

Dalby Byaråd – Anordnande av musikfestival i Dalby 22-23 augusti 2008   

Ekonomihögskolan, Hans Landström – Inrättande av ”International Master in Entrepreneurship Award” 

Ekosystemtekniksektionen , LTH – Anordnande av en introduktionsmånad  för att välkomna nya studenter vid ekotekniksystemsektionen på LTH

Genarps Byalag – Anordnande av Genarpsdagarna 

Herbert Felixinstitutet – Genomförande av seminarier under hösten 2008

IFK Lunds Bordtennissektion – Anordnande av ”öppet hus” under skolloven  

Kävlinge Kolloförening – Lägerverksamhet för 30 barn i åldern 8-12 år 

Lions Club Eslöv – Arrangerande av Lions Kulturnatt i Eslöv 12 september 2008

LitteraLund Bokfestival för barn och unga – Anordnande av bokfestival i Lund  

Lugna Gatan (Fryshuset) – Uppbyggnad av supportverksamhet med hjälp och stöd till unga brottsoffer i Malmö

Lunds Akademiska Golfklubb – Anordnande av golftävlingen ”Cancerslaget” till förmån för cancersjuka patienter i Lund        

Lund Citysamverkan - Samarbetsavtal 

Lunds Kammarmusiksällskap – Arrangerande av en festival med unga profesionella lundamusiker 9-11 maj 2009, garantistöd 

Lunds Kvinnoforum – Projektet ”Ringar på vattnet” med syfte att utveckla åtgärder mot hedersrelaterat våld

Malmö Borgarskola – Utlandspraktik för gymnasister 

Malmö Kammarkör – Jubileumskonsert till minnet av Lars-Erik Larsson

Marieholms IS – Ombyggnad av förråd i föreningens lokaler  

Region Eslöv – Sponsring av kulturell verksamhet i Eslöv

Reumatikerföreningen Mellanskåne – Verksamhetsbidrag

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) - Bidrag till radio Galens närradioverksamhet till lyssnare med funktionshinder

Patrik Rozijan – Tryckkostnader för boken ”Uppdrag lärare – en introduktion till läraryrket för studerande, nya lärare, föräldrar och skolpolitiker”

Nils-Otto Sjöberg – Publicering av studien ”Sagan om ägget"

Skånes Skolidrottsförbund – Bildande av skol-IF (elevstyrda föreningar) med syfte att nå de ungdomar som i dag är fysiskt inaktiva

Staffanstorps Showdrill – Utökning av verksamheten med drillekis för barn

Stiftelsen Inkubatorerna i Lund – Medfinansiering av inkubatorverksamheten på Ideon i Lund     

Stiftelsen Nyföretagarcentrum i Eslöv – Hjälp till personer med uppstart av nya företag

Stipendier till elever vid sex gymnasieskolor inom bankens verksamhetsområde

Sveriges Cancersjukas Riksförbund – Ekonomisk hjälp

Tegnérstiftelsen – Verksamhetsbidrag

Trollenäs IF / Maglasäte IF – Deltagande i Gothia Cup

Uarda-Akademien – Utgivning av Uarda-Akademiens ordbok i ny utgåva

Unga KRIS i Landskrona – Förebyggande arbete bland ungdomar mellan 13- 25 år

Ungdomar och ekonomi – Utbildningsprojekt

Ungdomens Nykterhetsförbund – Utgivning av Informationskalendern 2008-2009

Värpinge IF – Utveckling av modell för att testa olika sporter        

Lunds Universitet – Öresundshus i Lund, mötesplats för Öresundsverksamheter