Utdelning juni 2010

Vid stiftelsens styrelsemöte under våren beslutades om utdelning till följande projekt.

Barnsjukvården i Lund, Avd 62 – Utrustning av 17 vårdplatser (Platt TV)

BS Olymp Hörby
– Satsning på ett tjejlag i bowling

Ekonomihögskolan – Prissumma till pristagare i tävlingen ”Dragons at the university”

Ekonomiska föreningen Tottarps förskola – Bidrag i samband med uppstart av förskola

Furulunds Scoutkår – Komplettering av klättervägg vid scoutstugan

Föreningsrådet i Trelleborg – Priser till personer som bidragit till att främja ideell verksamhet i Trelleborgs kommun

Föräldrakooperativet Löddesborgs förskola, ”Solrosen” – Uppförande av grillkåta

Genarps Byalag – Anordnande av Genarpsdagarna 2010,  Huvudsponsor

Herbert  Felixinstitutet – Genomförande av seminarieserier samt finansiering av gästprofessur

Hidde Iyo Dhaqan – Unga Kan, ett integrations- och demokratiprojekt för ungdomar med invandrarbakgrund i Malmö

LitteraLund – Anordnande av bokfestival för barn och unga i Lund

Lunds Tekniska Högskola – Inköp av elektronisk klättervägg att placeras i Vattenhallen

Lunds Universitet – Innovation in Mind 2010, partnerskap

Malmö Bellevue Tennisklubb – Uppstart av träningsgrupper i tennis för rullstolsbundna

Evy och Sture Nilsson – Tryckning av skrift om fastigheter i gamla Dalby

Q-day Lund – Partnerskap för 2010

Skånes Orgelveckor – Arrangerande av två konserter i Lunds Domkyrka

Moomsteatern i Malmö – Tvåårig utbildning för 3 - 4 elever med funktionsnedsättning

Stiftelsen Lunds Företagarcentrum – Serviceavgift för marknadsföringstjänster

Stipendier till elever vid sex gymnasieskolor inom Sparbanken Finns verksamhetsområde

Stora Amarantherorden Malmö – Utgivning av jubileumsbok om Amarantherorden

Svenska Formrebeller – Bidrag till anordnande av utställning av möbler, textilier, glas mm

Svenska Kunskapsförlaget AB – Annons i Natur & Miljöpärmen till skolelever i Kävlinge