Historik

Sparbankstiftelsen Finn är sedan maj 2014 en av huvudägarna (26 procent) i Sparbanken Skåne. Stiftelsen bildades 2010 när Sparbanken Finn ombildades till bankaktiebolag och gick samman med Sparbanken Gripen för att bilda Sparbanken Öresund. Stiftelsen återtog namnet Sparbanksstiftelsen Finn i maj 2016.

Sparbanken Finn grundades under namnet Sparbanken i Lund år 1833 och har under åren vuxit genom att flera banker gått samman. 2010 omfattade verksamhetsområdet 15 kommuner i sydvästra och mellersta Skåne.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som utses av stiftelsens huvudmän. Huvudmännen är 39 till antalet och utses av huvudmännen själva vid årsstämman.

Stiftelsens styrelse har sitt säte i Lund.