Vanliga frågor

Nedan listas vanligt förkommande frågor kopplade till ansökan om bidrag.

Vem får söka bidrag och till vad?

Vi har samlat den grundläggande faktan för ämnet i vår ansökningsguide under sektionen 
"Att ansöka om bidrag".

Hur söker man bidrag?

Från och med våren 2011 görs alla ansökningar via vårt digitala ansökningssystem. Allt du behöver veta om det finns i vår ansökningsguide.

Vad ska finnas med i ansökan?

Checklista för allt du behöver ta med i ansökan finns i vår ansökningsguide under sektionen "Förbered din ansökan".

När får jag veta stiftelsens beslut?

Vi behandlar inkomna ansökningar två gånger per år och besluten tas i juni och december. Mer om beslutsprocessen och utslaget för din ansökan hittar du i vår ansökningsguide under sektionerna "Beslutsprocess" och "Utslag".

Till vem kan jag ställa mina frågor?

Börja med att titta på vår ansökningsguide. Där får du svar på det mesta. Har du frågor som rör er ansökans innehåll är ni välkomna att kontakta stiftelsen. Har ni frågor som rör det digitala ansökningssystemet eller om ni stöter på problem är ni välkomna att kontakta vår tekniska ansökningssupport