Ägare till Sparbanken Skåne

Hållbarhet

Sparbanksstiftelsen Finn verkar, tillsammans med Sparbanken Skåne, för att ta den traditionella sparbanksidén in i framtiden.

Vi ser till att delar av bankens vinst går tillbaka till samhället genom att stödja lokala utvecklingsprojekt, dela ut stipendier och genomföra aktiviteter som ger en bred och gärna bestående nytta.

Sparbanksstiftelsen Finn beviljar medel till projekt som har en koppling till Agenda 2030 ner på delmålsnivå. På så sätt kan vi säkra att vår verksamhet bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

 

Exempel på hur projekt kan ha en koppling till Agenda 2030

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

På 4H-gården Fridasro har Sparbanksstiftelsens bidrag gått till en ny paddock. I den nya paddocken ska medlemmarna kunna leka fritt och ta hand om djuren på gården. Fridasro betyder mycket för barn som har gården som sin trygga och sociala plats i samhället.

Verksamheten bidrar inom område 12.8 – ”Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar”

Läs mer om mål 12

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Sjukhus är kanske ingen rolig miljö – framför allt inte för sjuka barn. Men med hjälp av Skånes Universitetssjukhus nya interaktiva projektioner ska sjukhusbesöken bli roligare och bättre för barnen och deras föräldrar.

Verksamheten bidrar inom område 3.4 – ”Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa”

Läs mer om mål 3

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Sparbanksstiftelsen Finn har bidragit till Malmö Opera och deras mission att göra operaupplevelser tillgängliga för fler. Ett sådant exempel är Malmö Opera på Lastbil. Med opera på lastbil vill Malmö Opera göra opera tillgängligt i hela Skåne.

Verksamheten bidrar inom område 10.2 – ”Främja social, ekonomisk och politisk inkludering”

Läs mer om mål 10