Ägare till Sparbanken Skåne

Skolprojekt

Sparbanksstiftelsen Finn verkar för att bidra till en positiv utveckling i det lokala samhället. Vi prioriterar därför särskilt projekt som riktas till barn och ungdomar och som kommer många till del.

Varje år erbjuder Sparbanksstiftelsen Finn i samarbete med Sparbanken Skåne ett antal skolprojekt till skolor inom vårt verksamhetsområde, bl a endagsutflykter för årskurs 2, 5 och 8. Vi erbjuder också föreläsningar i privatekonomi till högstadier och gymnasieskolor.

I djurens spår med Sparbanken Skåne - ÅK 2

Häng med i spåren och upptäck våra vilda djur. Sparbanken Skåne bjuder in elever i årskurs 2 till en lärorik och spännande dag på Skånes Djurpark där vi går i djurens spår – idag och för 70 miljoner år sedan.

Häng med i spåren och upptäck våra vilda djur. Vad har vilda djur för roll i ekosystemen? Vilka är naturens magiska minimonster och hur är det att leva i en flock? Sparbanken Skåne bjuder in elever i årskurs 2 till en lärorik och spännande dag på Skånes Djurpark där vi går i djurens spår – idag och för 70 miljoner år sedan.

Läs mer hos Sparbanken Skåne

Arkeologiskolan ÅK5

Var med och gräv fram Skånes historia i Uppåkra!

Under åkermarken i Staffanstorp vilar Uppåkra – en fornlämning som räknas till Skandinaviens största järnåldersbosättning.

Elever i årskurs 5 får chansen att bli arkeologer för en dag och lära sig hur historien skapas genom fynd i marken. Genom att bland annat gräva, tvätta och dokumentera fynden som de hittar, får de genomföra samtliga steg som ingår för arkeologer. Jorden eleverna gräver i kommer från den pågående spännande utgrävningen av ”Hallen på höjden”, där den rikaste och mäktigaste familjen en gång bodde. Här finns chansen att hitta riktiga fynd och vara med och bidra till Uppåkras historia – på riktigt!

Under besöket kommer eleverna gå en guidad visning och få uppdrag längs vägen.

Läs mer hos Sparbanken Skåne

En dag på Vattenhallen Science Center ÅK8

Skånska åttondeklassare får möjlighet till en upplevelse utöver det vanliga

Skånska åttondeklassare får möjlighet till en upplevelse utöver det vanliga när Sparbanken Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser bjuder in till en vetenskapsdag på Vattenhallen Science Center i Lund. Boka in en eller flera klasser för ett besök.

Tre olika teman gäller:

Life Science – tyngdpunkt på kroppens mysterier.

Robotprogrammering – kretsar kring robotar och styrsystem.

Jorden & klimatet genom tiderna – tar avstamp i utställningen om jorden.

I besöket ingår även en lustfylld resa ut i världsrymden i Vattenhallens eget planetarium. Varje besök varar 2,5 timme och innehåller flera praktiska laborationer.

Läs mer hos Sparbanken Skåne

Ung Ekonomi

Ung Ekonomi är ett utbildningsprojekt i privatekonomi som riktar sig till högstadie- och gymnasieskolor inom stiftelsens verksamhetsområde.

Aktuella ämnen som buffertsparande, snabblån och bedrägerier tas upp. Ekonomiska termer som ränta och amortering tas upp samt vikten av att göra en budget.

Genom UtbildningsForum erbjuder vi även följande föreläsningar:

  • Värdet av pengar för lågstadieelever
  • Prata pengar med barn för mellanstadieelever
  • Ung vuxen för gymnasieelever samt unga vuxna
  • UtbildningsForum föreläser för skolklasser, föreningar och på andra platser där barn och unga finns

Föreläsningen anpassas efter målgruppen och tar ca 60 minuter.

Läs mer hos Sparbanken Skåne

Positiva projekt

Positiva projekt skapar möjlighet till en extra dimension av lärande och gemenskap i grundskolan.

Inom Positiva projekt kan skolan få hjälp med finansiering av aktiviteter utanför ordinarie verksamhet som innebär något positivt och utvecklande för eleverna, i en vardag som ofta präglas av krav och stress.

Ett positivt projekt kan till exempel handla om att svetsa samman klassen, arbeta mot mobbing eller kanske röra sig lite mer och samtidigt göra något kul tillsammans. Positiva projekt ska ha ett tydligt mål och innebära något positivt och utvecklande för eleverna.

Inför läsåret 2024/25 prioriterar vi hållbara projekt som genomförs i skolans närmiljö. Vi ser gärna satsningar som främjar demokrati eller bidrar till en bättre psykisk hälsa. Det kan också handla om satsningar utöver det vardagliga som på ett eller annat sätt bidrar till att eleverna får en aktiv vardag, tex att få komma ut och uppleva naturen i skolans närmiljö, att lära sig mer om allemansrätten och att värna om vår miljö.

Bidrag lämnas inte till aktiviteter som normalt sett ingår i den ordinarie verksamheten, ej heller till inköp av inventarier eller andra investeringar som bedöms ligga inom skolans ansvar.

Resor som kan betraktas som klassresor prioriteras ej.

Vi beviljar bidrag med upp till 25 000 kr. Beviljade medel ska användas för aktiviteter det kommande läsåret och rekvireras senast 31 augusti året därpå.

Vem kan söka?

Grundskolor i Sparbanksstiftelsen Finns verksamhetsområde, dvs Lund, Eslöv, Kävlinge och Staffanstorp.

Ansökningsperiod: 15 augusti till 15 september.

Ansökan till Positiva Projekt är öppen här nedan från 15 augusti till 15 september. Har du ingen inloggning? Börja med att registrera ett konto.

Till inloggning för ansökan – Positiva projekt

Ung företagsamhet

Prova livet som företagare. Hos Sparbanken Skåne kan du prova på att vara företagskund utan avgift.

Unga är Sveriges framtid och fler företagare behövs, därför samarbetar Sparbanken Skåne med Ung Företagsamhet – UF – och lär unga om entreprenörskap.

 

Läs mer hos Sparbanken Skåne

Stipendier

Sparbanksstiftelsen Finn delar årligen ut ett antal stipendier.

Sparbanken Skånes Kulturstipendier

Sparbanken Skåne delar årligen ut ett antal kulturstipendier som kan sökas av dig som påbörjat ett professionellt yrkesliv inom musik, film eller musikteater.

Sparbanken Skånes Kulturstipendier kan sökas av talanger med en tydlig anknytning till Skåne i syfte att stödja konstnärlig utveckling. Stipendierna, om vardera 150 000 kronor, delas ut av Sparbanken Skåne genom bankens ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn.

Genom utdelningen vill vi bidra till att göra det möjligt för unga professionella i början av sin karriär att fördjupa sig ytterligare inom sitt kulturella gebit.

Läs mer hos Sparbanken Skåne

Skånes Idrottsledarstipendier

Sparbanksstiftelserna i Skåne vill tillsammans med RF-SISU Skåne uppmärksamma alla idrottsledare som engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten i Skåne. Vi gör det genom att dela ut 250 stipendier och hylla de ideellt arbetande idrottsledarna.

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Ledarna har därmed en stor betydelse för samhällsutvecklingen.

Stipendiet är på 10 000 kr varav 7 000 kr går till stipendiaten för sina goda ledarinsatser och 3 000 kr går till dennes förening för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamheten.

Samtliga idrottsföreningar i Skåne har möjlighet att 15 januari – 25 februari, nominera en kvinna och en man till Skånes Idrottsledarstipendier.

Läs mer hos Sparbanken Skåne

Bidrag

Sparbanksstiftelsen Finn bidrar till utvecklingen i regionen.

Det sker genom att stiftelsen ger stöd, företrädesvis inom stiftelsens verksamhetsområde, till projekt av hög kvalitet som syftar till att främja näringsliv, barn och ungdom, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur.

Vi har öppet för ansökningar två gånger om året. Den 1-31 mars och den 1-30 september. Alla ansökningar görs digitalt, här på vår hemsida.
Bidrag lämnas i regel till verksamheter som sker i projektform där projektet är väl definierat. Både fysiska eller juridiska personer kan söka bidrag från stiftelsen.

Stöd från stiftelsen ges framför allt till verksamheter som av allmänheten uppfattas som samhällsnyttiga och utvecklande. Mottagaren ska präglas av allmänt gott anseende och den verksamhet som stöds ska uppfylla högt ställda etiska krav och aldrig strida mot gemene mans syn på god moral och god smak.

Stiftelsen tar emot ansökningar och söker i mån av resurser själv intressanta projekt.

I all verksamhet beaktas det intresse Sparbanken Skånes olika verksamhetsgrenar kan ha i stiftelsens aktiviteter.

Stiftelsen delar normalt inte ut stöd till resor eller lönekostnader.

Positivt värde

Projekt som har ett positivt värde för regionen prioriteras. Vid beslut läggs stor vikt vid projektets förväntade effekt. Samtidigt ska betonas att stiftelsen är medveten om de förändringar och avvikelser som kan komma att ske under projektets levnad. Stor vikt läggs vid att projektägaren håller stiftelsen underrättad om eventuella avvikelser i vissa fall för stiftelsens godkännande.

Läs i ansökningsguiden hur du gör för att ansöka om bidrag

Laddar…