Music in Mind

Music in Mind

Musikprojekt ska öka dementas välmående - möjliggörs av sparbanksstöd

Hur kan musik förbättra dementa personers välmående? Det ska Lundalands filharmoniska orkester undersöka i projektet Music in Mind där professionella musiker möter boende på demensboenden, under återkommande musiksessioner, för att förbättra deras förmåga att kommunicera. Metoden introduceras nu i Sverige och först ut är Kävlinge kommun, där projektet blir verklighet genom stöd från Sparbanken Skåne.

  • Vi är jätteglada för att projektet kan genomföras. När vi hörde om de oerhört goda erfarenheterna från projektet i England bestämde vi oss för att vi gärna ville ta kunskapen hit till Sverige, säger projektledare Ivar Sjögren i Lundalands filharmoniska orkester.

Music in Mind är en musikalisk metod där idén går ut på att med hjälp av musiken skapa kontakt med personer som lider av demens, få dem att känna andras närvaro och känna sig sporrade att reagera. Ursprungsidén kommer från en kammarorkester i Manchester, Manchester Camerata, som genomfört programmet i Storbritannien i 10 år med goda resultat. En forskningsstudie vid Manchester University 2018 fann en ökning av de sociala, kommunikationsmässiga och musikaliska färdigheterna hos 90 procent av deltagarna och samtidigt en stor minskning av ångest, agitation och repetitiva beteenden. Orkestermedlemmar i Manchester beskriver också att musiksessionerna tänt en slags livsgnista hos gravt dementa och väckt känslor.

  • Under sessionerna använder vi speciella instrument, gärna klockor, trummor och tamburiner som man kan säga skickar musikaliska impulser som det har visat sig att även en mycket gravt dement kan svara på. Det man upptäckte i Manchester var att det däremot ofta tar lång tid innan reaktionen eller förbättringen kommer, ibland krävs flera tillfällen. I de bästa fallen kan en dement person som tidigare inte visat någon reaktion plötsligt reagera med känslor, minnas saker och uttrycka att de ser fram emot nästa musiktillfälle, berättar Ivar Sjögren.

Music in Mind handlar inte om att prestera, underhållning eller att finslipa tekniska färdigheter utan om ögonblicken när improvisationen tar över. Projekt blir möjligt i Kävlinge med hjälp av stöd från Sparbanken Skåne. Varje år investerar banken, genom sina ägarstiftelser, delar av överskottet i samhällsutvecklande projekt och initiativ i verksamhetsområdet.

  • Vi tycker detta är ett mycket spännande och ett viktigt projekt som handlar om något så grundläggande som hälsa och välmående. Vi hoppas att musikprojektet kan förbättra hälsan för människor som lider av demens men också bidra med nya kunskaper och erfarenheter när projektet är genomfört, säger Björn Ovander, bankchef på Sparbanken Skåne.

De brittiska musikerna har utbildat Lundalands musiker så att de ska kunna genomföra idén på boenden i Sverige. Under tio veckor i sommar (2022) besöker sex musiker från Lundaorkestern boendena Billingshäll i Kävlinge och Möllebacken i Löddeköpinge. Med sig har de instrument som de på olika sätt spelar tillsammans med de boende.

  • Lundalands filharmoniska orkester sticker gärna ut hakan lite och gör äventyrliga grejer och tanken är inte att det bara ska stanna vid de här två boendena, vår förhoppning är att vi kan nå ut till fler kommuner och boende som vill vara med i framtiden, säger Ivar Sjögren.