Kulturen i Lund får sju miljoner genom sparbanksdonation

Kulturen i Lund får sju miljoner genom sparbanksdonation

Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Finn donerar sju miljoner kronor till Kulturen i Lund för att bygga om Allmogehallen för barn och unga.

– Sparbanken Skånes stöd innebär att vi kan realisera ett av våra viktigaste mål i museets utveckling – att bättre välkomna och ta hand om den viktiga målgruppen barn och unga, säger Kulturens museichef Gustav Olsson.

Allmogehallen byggdes 1853 som stall och uthus till det som nu kallas Vita huset (museets entréhus) och ligger kvar på sin ursprungliga plats. I slutet av 1920-talet köptes tomten av Kulturen och Allmogehallen anpassades för utställningar i två våningar. Idag inrymmer bottenvåningen lekutställning, pedagogisk verkstad samt en fiske- och jordbruksutställning. På andra våningen finns uppbyggda stugor och en skildring av livet i skånska byar och gårdar på 1700- och 1800-talet, som är i ett stort behov av uppdatering.

Kulturens mål är att renovera Allmogehallen på ett sätt som harmoniserar med byggnadens ursprung och historia, samtidigt som den anpassas för moderna behov. Ambitionen är att skapa ett familjens hus med fokus på lek, historia och pedagogik för både yngre och äldre barn, vilket nu blir möjligt tack vare sparbanksstödet.

I höst börjar en ombyggnad som öppnar upp mellan våningarna för att få in mer ljus och skapa en helhet. Lokalerna tillgängliggörs med hiss, barnvagnsparkering, fler toaletter, kapprum och matplats. Det blir en ny ljus pedagogisk verkstad, och även i fortsättningen kommer lekutställningar att inrymmas i huset, en ny utställning varje år. Fiske- och jordbruksutställningen försvinner, men skildringen av livet i skånska byar och gårdar på andra våningen kommer att omgestaltas och anpassas för pedagogik för äldre barn.

Sparbanken Skånes rötter i Lund sträcker sig tillbaka till 1800-talets första hälft. Donationen till Kulturen blir möjlig genom att Sparbanksstiftelsen Finn kan använda vinstutdelning från Sparbanken Skåne till lokal samhällsutveckling.

– Sparbanksidén handlar i grunden om att bidra till det lokala samhällets utveckling. Kulturen förvaltar ett viktigt kulturarv och vi är glada för att kunna medverka till att det blir tillgängligt för fler, säger Sparbanksstiftelsen Finns VD Katarina Andrén.

Donationen beviljades i början av 2020, ombyggnaden börjar som sagt i höst och en nyinvigning av Allmogehallen är planerad till våren 2024.

För mer information:

Gustav Olsson, museichef på Kulturen, 046-35 04 02, gustav.olsson@kulturen.com

Katarina Andrén, VD för Sparbanksstiftelsen Finn, 070-547 52 00, katarina.andren@sparbanksstiftelsenfinn.se

 

Om Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelsen Finn är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken byggts upp sedan Sparbanken i Lund grundades 1833, som stiftelsen kan stödja olika projekt som skapar värden för människor som lever och verkar i regionen.