10 års jubileum för stiftelsen

10 års jubileum för stiftelsen

Stiftelsen har sedan starten delat ut 250 miljoner kronor till olika projekt inom näringsliv, barn och ungdom, infrastruktur, forskning, utbildning.

Stiftelsen bildades 2010 då Sparbanken Finn ombildades till bankaktiebolag och gick samman med Sparbanken Gripen för att bilda Sparbanken Öresund. Stiftelsen verkar primärt inom det geografiska verksamhetsområde som tidigare Sparbanken Finn gjorde och stödjer därför företrädesvis projekt inom följande kommuner i västra och mellersta Skåne: Eslöv, Kävlinge, Lund, Staffanstorp.