Nior fördjupar kunskap i hållbarhet genom stöd från banken

Nior fördjupar kunskap i hållbarhet genom stöd från banken

Ett besök på Sysav i Malmö för att se hur det går till på riktigt när material återvinns.

Ett besök på Sysav i Malmö för att se hur det går till på riktigt när material återvinns. Det är något som blir verklighet för niorna på Hagalidskolan i Staffanstorp tack vare stöd från Sparbanken Skånes ”Positiva projekt”. 

Genom ”Positiva projekt” kan grundskolor i bankens verksamhetsområde söka finansiering av aktiviteter utanför ordinarie verksamhet som innebär något positivt eller utvecklande för eleverna. Projekten ska skapa möjlighet till en extra dimension av lärande och gemenskap. På Hagalidskolan läser årskurs 9 om hållbar utveckling och fördjupar kunskaperna kring olika material. De följer produkter från tillverkning till användning, återvinning och slutlig hantering och får insikter om avfall i stort.

Elin Sjöstrand, NO-lärare på Hagalidskolan, varför tar ni eleverna till Sysav?

  • När jag läste till lärare fick vi faktiskt åka till Sysav i Malmö vilket var ett fantastiskt besök! Där få vi en föreläsning som handlar om varför man källsorterar, hur de tar hand om allt material och hur de sorterar. I skolan kan vi förklara för eleverna om hur hanteringen av olika material går till men inte visa. Det här är ett viktigt ämne men som eleverna kan uppleva som ganska tråkigt. När de väl får se på riktigt hur det går till blir det mer levande. Som lärare vill man att eleverna ska få se mer av verkligheten.

Vad har stödet ni fått från Sparbanken Skånes Positiva projekt gjort för skillnad?

  • Vi har försökt genomföra det här besöket tidigare och åkt kollektivt vilket har varit krångligt med så många elever. Genom stödet kan vi nu åka egen buss som kör oss runt på Sysavs område så att vi kan se fler delar av verksamheten som man annars inte kan se.

Vad tycker du om möjligheten att få stöd genom Sparbanken Skåne?

  • Det är helt fantastiskt att den här möjligheten finns. Vi som jobbar inom skolan behöver prioritera det som är helt nödvändigt och om det blir några pengar över kan vi använda det till annat. Men det blir oftast inte så mycket över.

Positiva projekt blir möjligt genom sparbanksidén som handlar om att banken ska finnas till för att stötta samhället och människorna i området där banken verkar. Varje år investerar banken delar av överskottet i samhällsutvecklande projekt och initiativ inom bland annat lärande, kultur och idrott.

Läs mer om Positiva projekt som skolor kan söka 15 augusti-15 september.