Ägare till Sparbanken Skåne

Framtidens innovationer prisade i Lund

Framtidens innovationer prisade i Lund

Framtidens innovationer finns under ytan och i fickan

Ett säkert och smidigt sätt att diagnosticera bröstcancer i fattiga länder och en tångfarm till uthyrning. Dessa två innovationer vann årets innovationstävling i anställd- respektive studentkategorin. Totalt kom det in 65 bidrag till den årliga innovationstävling som Lunds universitet och Sparbanken Skåne arrangerat sedan 2017.

Vad kommer vi att få se för innovationer i framtiden? Anställda och studenter vid Lunds universitet har skickat in innovativa idéer och projekt som har tydligt hållbart perspektiv och med potential att skapa stort samhällsvärde. I hård konkurrens gallrades sex finalister fram, som fick presentera sina idéer på scen under Lunds universitets Innovationsafton.

I studentkategorin tog industridesignstudenterna August Eriksson och Samuel Amant hem det stora priset för sin idé – att hyra ut mindre tångodlingar till exempelvis yrkesfiskare. I deras tjänst ingår även hjälp med ansökan om tillstånd, skörd och marknadsföring. En lösning som på ett effektivt sätt producerar en användbar råvara, enkel att odla och som har både hälso- och miljöfördelar, samtidigt som det möjliggör arbetstillfällen och inkomst inom en utsatt bransch.

I kategori anställd vann Kristina Lång, Ida Arvidsson, Freja Sahlin och Jennie Karlsson från Medicinska fakulteten och Lunds tekniska högskola. Genom att kombinera den senaste fickultraljudstekniken med ett AI-baserat diagnostiskt beslutstöd, har de skapat ett verktyg som kan diagnosticera bröstcancer på ett säkert och lättillgängligt vis, även i länder med begränsade resurser. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i världen, och Kristina Lång och hennes kollegor vill minska dödligheten i bröstcancer i lågresursländer.

Övriga finalister gick inte lottlösa. Två hederspriser i respektive kategori delades ut, bland annat till ett förflyttningshjälpmedel för blinda och kraftigt synnedsatta individer samt ett chip som hjälper lantbrukare producera större skördar med betydligt mindre mängd bekämpningsmedel.

– Det här är idéer med potential att bli framtidens innovationer, säger Niclas Nilsson, innovationsdirektör vid Lunds universitet. En innovation blir det först när idén realiseras och skapar verkligt värde.

Det är Lunds universitet tillsammans med Sparbanken Skåne, genom sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn, som delar ut priset.

– Innovation är grunden till framtidens välstånd. Som sparbank verkar vi för en positiv utveckling i samhället och att stödja entreprenörer och innovationer är viktigt för oss. Med innovationspriset vill vi lyfta fram några av de initiativ som kan göra den stora skillnaden i morgondagens Skåne, säger Rasmus Roos, VD för Sparbanken Skåne.

Pristagare Framtidens Innovationer 2022

Kategori Student

Första pris 100 000 kr
August Eriksson & Samuel Amant
Koastal – a green venture in a blue world
Genom Koastal vill August och Samuel ta vara på ytan under ytan för att producera en efterfrågad råvara och samtidigt främja lokal näring. Idén är att hyra ut mindre tångodlingar till exempelvis fiskare och dessutom hjälpa till med ansökan om tillstånd, skörd och marknadsföring. Tång är en användbar råvara inom flera områden, är fördelaktigt för såväl hälsa som miljö och dessutom enkelt att odla. För den utsatta fiskeindustrin innebär en sådan lösning både arbetstillfällen och inkomst.

Hederspris 50 000 kr

Erik Karlsson
SoilChip
SoilChip är en idé som låter jordbrukare producera större skördar, med betydlig mindre mängd skadliga bekämpningsmedel. En betydande del av skördar går till spillo på grund av olika sjukdomar på våra grödor. Många av dessa sjukdomar härstammar från mikrober i jorden. SoilChip är ett chip som grävs ner i jorden och meddelar hälsostatus. På så sätt kan skadliga sjukdomar hittas innan de förstör skörden, vi kan få mer mat och använda mindre mängd bekämpningsmedel.

Hederspris 50 000 kr

Erik Rosengren, Johanna Gillberg & Jonatan Persson
Lågtempererad Indunstning av svartlut i pappersbruk med spillvärme
Erik har i sitt examensarbete bevisat att han hittat ett sätt att indunsta tunnlut med hjälp av lågtempererad spillvärme i svenska pappersbruk. Idén bygger på startup-företaget Helios Innovations teknik, som använder lågtempererad restvärme för att indunsta olika vätskor. Eriks idé att applicera tekniken på pappersbruk har visat sig framgångsrik i de test han genomfört under sitt examensarbete, och innebär att brukens energieffektivitet drastiskt skulle kunna ökas. Det finns potential att spara hundratusentals ton CO2-utsläpp varje år, bara i Sverige.

 

Kategori anställd

Första pris 150 000 kr
Kristina Lång, Ida Arvidsson, Jennie Karlsson & Freja Sahlin
23°N, Kräftans vändkrets – lättillgänglig bröstdiagnostik för
global hälsa
Var sjätte dödsfall i världen är orsakad av cancer. Bröstcancer är den vanligaste cancertypen och förekomsten ökar stadigt. I höginkomstländer är överlevnaden i bröstcancer god tack vare tidig upptäckt med mammografiscreening och effektiv behandling. I låg- och medelinkomstländer är dock överlevnaden betydligt sämre. Kristina Lång och hennes kollegor har kombinerat den senaste utvecklingen inom fickultraljudstekniken med ett AI-baserat diagnostiskt beslutsstöd, något som kan ge en kostnadseffektiv, trygg och säker bröstdiagnostik i länder med begränsade resurser och därmed bidra till att minska dödligheten i bröstcancer.

Hederspris 75 000 kr

Johan Isaksson-Daun
Audomni – Utveckling och utvärdering av ett primärt mobilitetshjälpmedel för blinda eller kraftigt synnedsatta individer
Johan har utvecklat ett hjälpmedel för blinda eller kraftigt synnedsatta individer, som omvandlar synlig information till ljud i ett par hörlurar som inte täcker öronen. Föremål närmre låter mer, föremål till höger låter till höger, och föremål längre ner låter mörkare. Användaren får reda på var personer finns utan att slå dem med käppen, att ett fönster är på vid gavel utan att skära upp ett ögonbryn, och att trottoaren har blivit en grop utan att bryta lårbenshalsen.

Hederspris 75 000 kr

Agatheeswaran Subramaniam
Developing cancer-targeted therapies with protein slaying small molecules
Målet med Agatheeswarans projekt är att utveckla målinriktade cancerterapier för att förbättra överlevnad för patienter som drabbas av cancer. Målinriktade behandlingar är ofta mer effektiva och har färre bieffekter, men är svåra att utveckla. Agatheeswaran har hittat en viktig nyckel – en liten molekyl som specifikt kan bryta ner ett särskilt onkoprotein i kroppen, c-Myc, ett protein som driver utvecklingen flera typer av cancer. Han har nu utvecklat en modell för att för att identifiera fler molekyler som selektivt kan bryta ner tidigare svårtillgängliga proteiner, och de första försöken visar lovande resultat. Genom att hitta molekyler som biter på de värsta onkoproteinerna öppnas möjligheter att kunna utveckla mer effektiva cancerterapier.
Läs mer på Lunds univeristet

250 idrottsledare i Skåne hyllas med stipendier från Sparbanken Skåne

250 idrottsledare i Skåne hyllas med stipendier från Sparbanken Skåne

Under 2024 delas 250 Idrottsledarstipendier ut till idrottsledare som engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten i Skåne.

Nu kan man söka Sparbanken Skånes Kulturstipendier 2024

Nu kan man söka Sparbanken Skånes Kulturstipendier 2024

Med start den 1 april kan du som professionell kulturtalang ansöka om ett stipendium i syfte att stödja din konstnärliga utveckling.

Sparbanken Skåne stödjer satsning i skånsk tjejfotboll

Sparbanken Skåne stödjer satsning i skånsk tjejfotboll

Projektet Double Hattrick by FC Rosengård ska få fotbollstjejer i Skåne att fortsätta med fotboll och engagera sig i föreningslivet så länge som möjligt.

Ny sagovärd på Kulturen i Lund

Ny sagovärd på Kulturen i Lund

Lördagen den 17 februari invigdes H. C Andersens sagovärld - en lekutställning på Kulturen.

30 nya hjärtstartare placeras ut i Skåne

30 nya hjärtstartare placeras ut i Skåne

I samband med alla hjärtans dag placerar Sparbanken Skåne tillsammans med det lokala föreningslivet ut 30 nya hjärtstartare i Skåne.

Skånes idrottsledarstipendier

Skånes idrottsledarstipendier

Vem tycker du borde hyllas med Skånes idrottsledarstipendier?

Vi investerar 15 miljoner extra i skånskt föreningsliv

Vi investerar 15 miljoner extra i skånskt föreningsliv

500 föreningar i Skåne får hösten 2023 ta del av ett extra Föreningsstöd, totalt omfattande 15 miljoner kronor.

Skånska framtidslöften inom kultur får karriärutvecklande stipendier

Skånska framtidslöften inom kultur får karriärutvecklande stipendier

Sex talangfulla kulturutövare med anknytning till Skåne tilldelas Sparbanken Skånes Kulturstipendier för 2023.

Sex innovativa Lundaidéer prisade

Sex innovativa Lundaidéer prisade

På tisdagen uppmärksammades sex av de mest innovativa idéerna och projekten som just nu finns inom Lunds universitet.

SLU Alnarp och Sparbanken Skånes Innovationspris 2023

SLU Alnarp och Sparbanken Skånes Innovationspris 2023

De gröna näringarna står inför en stor hållbarhetsutmaning. Mer mat måste nå fler konsumenter samtidigt som samhället behöver bli mer klimatpositivt.

Skånes idrottsledarstipendier

Skånes idrottsledarstipendier

Under 2023 delas 250 Skånes Idrottsledarstipendier ut till idrottsledare som engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten i Skåne.

Vårens beviljade projekt

Vårens beviljade projekt

Över 30 000 barn och ungdomar tar del av vårens beviljade bidrag

Sparbanken Skånes Kulturstipendier 2023

Sparbanken Skånes Kulturstipendier 2023

Låt oss presentera Sparbanken Skånes Kulturstipendier som kan sökas av dig som påbörjat ett professionellt yrkesliv inom musik, film eller musikteater.

Nior fördjupar kunskap i hållbarhet genom stöd från banken

Nior fördjupar kunskap i hållbarhet genom stöd från banken

Ett besök på Sysav i Malmö för att se hur det går till på riktigt när material återvinns.

Alla hjärtans dag

Alla hjärtans dag

På alla hjärtans dag i år bjöd vi barnen på Barn och ungdomssjukhuset i Lund på glass från da Aldo

Det stora operaäventyret

Det stora operaäventyret

I Det stora operaäventyret erbjuder vi barn och unga en  musikallektion/operalektion, en föreställning och en guidad visning.

Bli blodgivare med Sparbanken Skåne

Bli blodgivare med Sparbanken Skåne

Det behövs fler som ger blod i Skåne! Därför tar Sparbanken Skåne initiativ för att få fler att bli blodgivare.

Sparbanksstöd till populär handbolls- och baskettradition i Lund

Sparbanksstöd till populär handbolls- och baskettradition i Lund

Lundaspelen samlar varje år tusentals barn och ungdomar till turneringar i handboll och basket. Spelen har arrangerats av Lugi Handboll och IK Eos i över 40 år

Sparbanken Skånes Kulturstipendier utdelade för första gången

Sparbanken Skånes Kulturstipendier utdelade för första gången

Sex talangfulla kulturutövare med skånsk anknytning fick ta emot de nyinrättade stipendierna som delades ut vid en ceremoni på Malmö Opera den 11 december.

Kulturen i Lund

Kulturen i Lund

Idag är vi extra glada över beslutet att vi donerar 1,5 miljoner kronor i bidrag till Kulturen i Lund för bygget av den nya lekplatsen!

Årets Förnyare 2022

Årets Förnyare 2022

Orienteringsförbund prisas för bred motionssatsning i Skåne

Storsatsning på nytt centrum för hållbar näringslivsutveckling

Storsatsning på nytt centrum för hållbar näringslivsutveckling

Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne grundar ett gemensamt centrum för hållbar näringslivsutveckling vid Lunds universitet.

Music in Mind

Music in Mind

Musikprojekt ska öka dementas välmående - möjliggörs av sparbanksstöd

Banken stöttar drabbade i Ukraina

Banken stöttar drabbade i Ukraina

Sparbanken Skåne med ägarstiftelser donerar en miljon kronor till UNHCR för att stötta människor som drabbats av kriget i Ukraina.

Skånes Idrottsledarstipendie 2022

Skånes Idrottsledarstipendie 2022

Nu är det dags att nominera till Skånes Idrottsledarstipendie 2022

Kulturen i Lund får sju miljoner genom sparbanksdonation

Kulturen i Lund får sju miljoner genom sparbanksdonation

Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Finn donerar sju miljoner kronor till Kulturen i Lund för att bygga om Allmogehallen för barn och unga.

Skissernas Night hösten 2021 – Ljuset återvänder!

Skissernas Night hösten 2021 – Ljuset återvänder!

Skissernas Night är konstupplevelser, musik, samtal, performance, workshops och mycket mer!

Teater Sagohuset  Hur gick det sen? av Tove Jansson

Teater Sagohuset Hur gick det sen? av Tove Jansson

Rabatt till Sparbanken Skånes kunder på Teater Sagohusets föreställning Hur gick det sen?

Vårens beviljade bidrag

Vårens beviljade bidrag

I vårens ansökningsperiod beviljades bidrag till runt 100 olika projekt.

Sparbanksstiftelser prisar arbete för ungas ledarskap

Sparbanksstiftelser prisar arbete för ungas ledarskap

Skolidrottsförbundet i Skåne får priset Årets förnyare.

10 års jubileum för stiftelsen

10 års jubileum för stiftelsen

Stiftelsen har sedan starten delat ut 250 miljoner kronor till olika projekt inom näringsliv, barn och ungdom, infrastruktur, forskning, utbildning.

Skånes Idrottsledarstipendier

Skånes Idrottsledarstipendier

Sparbanksstiftelserna i Skåne vill tillsammans med RF-SISU Skåne uppmärksamma alla idrottsledare som engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten i Skåne.

Skånes Idrottsledarstipendier 2020 ställs in

Skånes Idrottsledarstipendier 2020 ställs in

På grund av det rådande läget kring coronaviruset och pandemins påverkan i stort ställs stipendieutdelningen och årets galakväll in.