Sparbanken Skåne stödjer SmiLe Incubator

Sparbanken Skåne stödjer SmiLe Incubator

Företagsinkubatorn SmiLe tilldelas en miljon kronor från Sparbanken Skåne via bankens två ägarstiftelser, Sparbanksstiftelserna Finn och Färs & Frosta .

Bidraget kommer att användas till att stärka en av SmiLes grundpelare – att erbjuda uppstartsbolagen tillgång till avancerade laboratorier – och därigenom även tillväxten i Skånes näringsliv.

Sparbanken Skånes ägarstiftelser bidrar till utvecklingen i regionen genom att stödja projekt som främjar näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott, kultur och barn och unga. Det hela blir möjligt genom att stiftelser kan använda vinst från bankrörelsen till samhällsutvecklande insatser.