Invigningen av kulthuset och underjorden är klar!

Invigningen av kulthuset och underjorden är klar!

Tack vare support från Sparbanken Skåne via sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn och Peab kan vi nu presentera både ett nytt kulthus och underjorden.

Underjorden tar med dig på en resa under jorden, i de spännande kulturlager som genom året förklarat storheten i platsen Uppåkra.