Blixtstödet & Fixastödet

Blixtstödet & Fixastödet

Sparbanksstiftelsen Finn har under 2020 stöttat föreningar och organisationer som haft det tufft med tanke på pandemin och behövt ställa om sin verksamhet och tänka nytt.

Totalt har vi skänkt 2 miljoner kronor till bland annat scoutkårer, friluftsfrämjandet, Skånes Stadsmission, teatersällskap och många andra. Sammanlagt har 86 olika föreningar och organisationer tagit del av Blixtstödet eller Fixastödet.