AF- Borgen

AF- Borgen

Sparbanken Skåne fördjupar sitt engagemang i studentstaden Lund. Bankens ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn går nu in som finansiär i den kommande renoveringen av AF-borgen i Lundagård.

AF-borgen är inte bara navet i det akademiska livet i Lund, utan är med sina många fest- och arrangemangslokaler en mötesplats för hela Skåne. Själva byggnaden har anor från 1800-talet. Idag finns ett behov av renovering och modernisering.

Sparbanken Skåne har genom sina föregångare (som Sparbanken Finn, Lundabygdens Sparbank och Sparbanken i Lund) verkat i Lund sedan 1800-talets första hälft. Banken finns idag representerad med tre kontor i staden och stödjer såväl privatpersoner som företag och föreningar. Inte minst bland studenter är Sparbanken Skåne en aktiv bank.

När AF-borgen nu byggs om i ett omfattande projekt närmaste åren, är banken engagerad. Sparbanksstiftelsen Finn bidrar med tio miljoner kronor till projektet, pengar som bland annat ska gå till renoveringen av Stora salen på plan 2.