Sparbanken Skåne ansluten till hållbarhetsplattform

Sparbanken Skåne ansluten till hållbarhetsplattform

Sparbanken Skåne har anslutit sig till Nasdaqs hållbarhetsplattform Sustainable Bond Network.

En informationsplattform för att öka transparensen på kapitalmarknaden kring gröna, sociala och hållbara obligationer. Sparbanken Skåne blev 2019 första svenska sparbank att ge ut gröna obligationer – och är nu också första svenska sparbank i Nasdaq Sustainable Bond Network. Från och med augusti kan investerare och andra intressenter hämta information på webbplattformen om Sparbanken Skånes gröna obligatio

– Våra gröna obligationer finansierar projekt med tydliga hållbarhetsfördelar. För oss som bank är det ett sätt att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Transparens och kunskap är nyckeln i denna omställning och här kan Nasdaqs plattform bidra med ytterligare fokus på gröna affärer, säger Sparbanken Skånes VD Bo Bengtsson.

Den enskilt största miljömässiga och sociala påverkan banken har på omvärlden, sker indirekt via utlåning. Hänsyn till hållbarhetsaspekter i kreditgivningen är därför en självklarhet.
Genom gröna obligationer finansierar Sparbanken Skåne satsningar inom områden som förnybar energiproduktion, hållbart jordbruk och klimatsmarta fastigheter. Obligationerna är knutna till ett ramverk kopplat till FN:s globala utvecklingsmål i Agenda 2030.

Nasdaq Sustainable Bond Network möjliggör för emittenter på kapitalmarknaden att på ett standardiserat och samlat sätt presentera data, dokument och rapporter för utbudet av gröna, sociala och hållbara obligationer. Hållbarhetsorienterade investerare kan på ett effektivt sätt hitta och jämföra den information de behöver för att agera på marknaden.

Webbplattformen etablerades i vintras och har idag cirka 50 registrerade företag och organisationer från ett dussintal lände