Botan för barn

Botan för barn

Under läsåret 2020/2021 bjuder Botaniska Trädgården tillsammans med Sparbanksstiftelsen Finn in elever i Lund, Kävlinge, Eslöv och Staffanstorps kommun till gratis besök i Botaniska trädgården!

Botaniska trädgården, Sparbanken Skåne och Sparbanksstiftelsen Finn bjuder in tredjeklassare till kostnadsfria besök i Botaniska trädgården.

Välj mellan teman som Mat och klimat, Rädda vår natur och Året runt i naturen. Undervisningen sker i små elevgrupper och utomhus.