Framtidens innovationer prisade i Lund

Framtidens innovationer prisade i Lund

Nu har Lunds universitets och Sparbanken Skånes pris för framtidens innovationer delats ut . Sex av de mest innovativa idéer och projekt som just nu finns inom universitetet lyftes fram.

Det är fjärde året som Lunds universitet tillsammans med Sparbanken Skåne, genom sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn, delar ut pris till tre studentprojekt och tre forskarprojekt med idéer så lovande att de kan bli framtidens innovationer.

Som segrare bland studenterna stod Wenjing Yangs & Hanna Geschewsks projekt, ett fristående solenergisystem för skolor i utvecklingsländer som inte har tillgång till pålitlig, prisvärd och ren energi. Idén till Solar4Schools föddes under en fältresa till Kenya som Wenjing Yang gjorde under sin studietid. Miljontals skolor i utvecklingsländer har inte tillförlitlig tillgång till elektricitet, vilket påverkar kvaliteten på utbildningen. Med den lösning som Wenjing Yang och Hanna Geschewski tagit fram får skolorna tillgång till ren elektricitet som dessutom kan självfinansieras genom att samtidigt erbjuda det lokala samhället en telefonladdningstjänst.

Bland de anställda tog Alexandru Schiopu hem det stora innovationspriset för sitt projekt som utvecklar en revolutionerande behandling för patienter som drabbas av hjärtinfarkt. Genom att minska inflammationen i hjärtat kan patientens hjärtfunktion förbättras och risken för hjärtsvikt reduceras, vilket påverkar patientens prognos och livskvalitet avsevärt. Det innebär inte bara stora sociala vinster, utan också stora ekonomiska vinster.

Syftet med priset är att uppmärksamma och premiera innovativa idéer som ett sätt att nyttiggöra den kunskap och forskning som finns vid Lunds universitet.

– Innovationer lägger grunden till framtidens välstånd. Som sparbank verkar vi för regionens utveckling och just att stödja entreprenörer och innovationer är viktigt för oss. Med innovationspriset vill vi lite extra lyfta fram de initiativ som kan göra den stora skillnaden imorgon, säger Rasmus Roos, bankchef för Sparbanken Skåne i Lund.

Prisutdelningen ägde rum i ett webbsänt Godmorgon Lund den 16 september, ett återkommande frukostevent som Lunds kommun arrangerar.

– Vi vill knyta samman akademi, entreprenörer och näringsliv. Men framförallt vill vi uppmärksamma den innovationskraft som finns inom universitetet och göra allt vi kan för att den också kommer samhället till nytta, säger Linus Wiebe, innovationsdirektör vid Lunds universitet.