Skånes Ungdomssymfoniorkester

Skånes Ungdomssymfoniorkester

Skånes Ungdomssymfoniorkester är en orkester för dig som är mellan 12-16 år, är elev vid någon av Skånes kulturskolor och vill vara med och spela i en stor symfoniorkester!

Genom Skånes Ungdomssymfoniorkester erbjuds alla Skånes kulturskoleelever på klassiska instrument chansen att spela i en stor symfoniorkester. Under sportlovsveckan får du som deltagare delta i repetitioner ledda av en professionell dirigent samt möta och knyta kontakter med andra elever från runtom Skåne. Du får även chansen att lära av och spela tillsammans med musiker från Malmö Symfoniorkester samt lärare från olika kulturskolor som fungerar som instruktörer och leder stämrepetitioner.

Skånes Ungdomssymfoniorkester SKUSO är ett initiativ av Skånes 33 Kulturskolor tillsammans med Malmö SymfoniOrkester/Malmö Live i samarbete med Swedbank och Sparbanken Skåne och finansieras till stor del av Sparbanksstiftelserna Finn, Färs & Frosta, Skåne och Gripen.

Fotograf: Håkan Röjder